Přihlášení do aplikace

Loginem
Googlem
Facebookem
Login:
Heslo:
Email:
 
Login with Facebook
Přečetl jsem si a souhlasím s podmínkami použití a se zásadami zpracování osobních údajů

Zásady ochrany soukromí

Vaše soukromí je pro nás velice důležité.

Fitness Diary je na:
https://fitnessdiary.app

Zásadou Fitness Diary je respektovat vaše soukromí, pokud jde o jakékoli informace, které můžeme shromažďovat při provozu našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na https://fitnessdiary.app (dále jen „nás“, „my“ nebo „Fitness Diary“). Respektujeme vaše soukromí a zavázali jsme se chránit informace umožňující identifikaci osob, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek. Přijali jsme tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“), abychom vysvětlili, jaké informace mohou být shromažďovány na našem webu, jak je využíváme a za jakých okolností můžeme tyto informace sdělovat třetím stranám. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, a nevztahují se na náš sběr informací z jiných zdrojů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů společně s podmínkami zveřejněnými na našem webu stanoví obecná pravidla a zásady upravující používání našeho webu. V závislosti na vašich aktivitách při návštěvě našich webových stránek budete možná požádáni, abyste souhlasili s dalšími smluvními podmínkami.

Návštěvníci webových stránek

Stejně jako většina provozovatelů webových stránek shromažďuje Fitness Diary informace, které neumožňují identifikaci osob, o druhu, který webové prohlížeče a servery obvykle zpřístupňují, jako je typ prohlížeče, preference jazyka, odkazující stránka a datum a čas každého požadavku návštěvníka. Účelem Fitness Diary při shromažďování informací, které neumožňují identifikaci osob, je lépe porozumět tomu, jak návštěvníci Fitness Diary používají její webové stránky. Čas od času může Fitness Diary v souhrnu zveřejňovat informace, které neumožňují identifikaci osob, např. Zveřejněním zprávy o trendech v používání jeho webových stránek.

Fitness Diary také shromažďuje potenciálně osobní identifikační údaje, jako jsou adresy IP (Internet Protocol) pro přihlášené uživatele. Fitness Diary zveřejňuje pouze přihlášené IP adresy uživatelů a komentářů za stejných okolností jako používá a zveřejňuje informace umožňující identifikaci osob, jak je popsáno níže.

Shromažďování osobních údajů

Někteří návštěvníci webových stránek Fitness Diary se rozhodnou komunikovat s Fitness Diary způsoby, které vyžadují, aby Fitness Diary shromažďoval osobní údaje. Množství a typ informací, které shromažďuje Fitness Diary, závisí na povaze interakce. Žádáme například návštěvníky, kteří se přihlásí do aplikace na adrese https://fitnessdiary.app/diary, aby poskytli uživatelské jméno a e-mailovou adresu.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Reklamy

Reklamy zobrazené na našem webu mohou být uživatelům doručovány reklamními partnery, kteří mohou nastavovat soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují reklamnímu serveru rozpoznat váš počítač pokaždé, když vám pošlou online reklamu, aby shromáždil informace o vás nebo jiných osobách, které váš počítač používají. Tyto informace umožňují reklamním sítím mimo jiné poskytovat cílené reklamy, o kterých se domnívají, že vás budou nejvíce zajímat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání cookies společností Fitness Diary a nevztahují se na používání cookies žádnými inzerenty.

Ochrana některých informací umožňujících identifikaci osob

Fitness Diary zveřejňuje potenciálně osobně identifikující a osobně identifikující informace pouze těm zaměstnancům, smluvním partnerům a přidruženým organizacím, které (i) tyto informace potřebují znát, aby je mohly zpracovat jménem Fitness Diary nebo poskytovat služby dostupné na webových stránkách Fitness Diary. a (ii) které souhlasily s tím, že jej nezpřístupní ostatním. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací se mohou nacházet mimo vaši domovskou zemi; Užíváním webu Fitness Diary souhlasíte s přenosem těchto informací na ně. Fitness Diary nebude nikomu pronajímat ani prodávat potenciálně osobní a osobní identifikační údaje. Kromě svých zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací, jak je popsáno výše, Fitness Diary zveřejňuje potenciálně osobní a osobní identifikační údaje pouze v reakci na předvolání, soudní příkaz nebo jinou vládní žádost, nebo pokud Fitness Diary v dobré víře věří, že zveřejnění je přiměřeně nutné k ochraně vlastnictví nebo práv Fitness Diary, třetích osob nebo široké veřejnosti.

Pokud jste registrovaným uživatelem Fitness Diary a dodali jste svou e-mailovou adresu, může vám Fitness Diary občas poslat e-mail s informacemi o nových funkcích, vyžádat si zpětnou vazbu nebo vás pouze informovat o tom, co se děje s Fitness Diary a našimi produkty. Pro komunikaci tohoto typu informací používáme především naši online aplikaci, proto očekáváme, že tento typ e-mailu bude omezen na minimum. Pokud nám pošlete požadavek (například prostřednictvím podpůrného e-mailu nebo prostřednictvím jednoho z našich mechanismů zpětné vazby), vyhrazujeme si právo jej zveřejnit, abychom nám pomohli vyjasnit nebo odpovědět na vaši žádost nebo nám pomohli podpořit ostatní uživatele. Fitness Diary přijímá veškerá přiměřeně nezbytná opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zničením potenciálně osobních a osobních údajů.

Agregované statistiky

Fitness Diary může shromažďovat statistiky o chování návštěvníků svých webových stránek. Fitness Diary může tyto informace zobrazit veřejně nebo je poskytnout ostatním. Fitness Diary však nezveřejňuje vaše osobní údaje.

Cookies

K obohacení a zdokonalení vašeho online zážitku používá Fitness Diary „Cookies“, podobné technologie a služby poskytované ostatními uživateli k zobrazování personalizovaného obsahu, vhodné reklamy a ukládání vašich preferencí do počítače.

Cookie je řetězec informací, které webové stránky ukládají v počítači návštěvníka a které prohlížeč návštěvníka poskytuje webu pokaždé, když se návštěvník vrátí. Fitness Diary používá cookies, aby pomohl Fitness Diary identifikovat a sledovat návštěvníky, jejich použití https://fitnessdiary.app a jejich preference přístupu na webové stránky. Návštěvníci Fitness Diary, kteří si nepřejí, aby do jejich počítačů byly ukládány cookies, by měli před použitím webových stránek Fitness Diary nastavit své prohlížeče tak, aby určité cookies odmítaly s rizikem, že webové stránky Fitness Diary bez pomoci cookies možná nebudou fungovat správně.

Pokračováním v navigaci na našich webových stránkách beze změny nastavení souborů cookie tímto berete na vědomí a souhlasíte s používáním cookies stránkami Fitness Diary.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Ačkoli většina změn bude pravděpodobně malá, Fitness Diary může čas od času změnit své zásady ochrany osobních údajů podle vlastního uvážení. Fitness Diary doporučuje návštěvníkům, aby na této stránce často kontrolovali jakékoli změny v zásadách ochrany osobních údajů. Vaše další používání tohoto webu po jakékoli změně v těchto zásadách ochrany osobních údajů bude představovat vaše přijetí takové změny.

Kredit & Kontaktní informace

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny na termsandconditionstemplate.com. Pokud máte nějaké otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na emailu email.

Pravidla a podmínky použití Fitness Diary

Úvod

Tyto podmínky použití nastavují používání naší webové stránky FitnessDiary přístupné na adrese https://fitnessdiary.app.

Tyto podmínky budou plně aplikovány pro používání těchto webových stránek. Používáním těchto stránek přijímáte všechna zde sepsaná pravidla a podmínky. V případě, že nesouhlasíte s těmito podmínkami, nesmíte tyto webové stránky používat. Tyto podmínky byly vygenerovány pomocí Terms And Conditions Template.

Práva k duševnímu vlastnictví

Dle těchto podmínek Fitness Diary a/nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní všechna duševní práva k materiálům obsaženým na těchto stránkách (s vyjímkou vašeho vlastního obsahu).

Při používání webových stránek je vám udělena omezená licence pouze pro účely zobrazování materálů nan í obsažených.

Omezení

Je zakázáno následující:

K určité části těchto stránek máte omezený přístup a Fitness Diary může kdykoliv dále omezit váš přístup do kterékoliv části webové stránky. Jakýkoliv login a heslo, které máte pro tyto stránky, jsou důvěrné a musíte je uchovávat v tajnosti.

Ochrana soukromí

Viz ochrana soukromí.

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována "jak je," se všemi chybami a Fitness Diary neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu vztahující se k této webové stránce nebo materiálům na ní umístěným. Také nic na této stránce nemůže být interpretováno jako poradenství.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě Fitness Diary ani její administrátor nenese odpovědnost za cokoli, co vznikde nebo jakýmkoliv způsobem souvisí s vaším používáním této webové stránky bez ohledu na to, zda je tato odpovědnost požadována na základě smlouvy. Fitness Diary ani její administrátor nenese odpovědnost za nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající nebo jakýmkoliv způsobem související s vaším používáním této webové stránky.

Oddělitelnost

Pokud bude zjištěno, že některá ustanovení těchto podmínek jsou podle jakéhokoliv zákona neplatné, budou takováto ustanovení odstraněna aniž by tím byla dotčená ostatní ustanovení v tomto dokumentu.

Změna podmínek

Fitness Diary je oprávněn tyto podmínky kdykoli revidovat a od uživatele webových stránek se očekává, že bude tyto podmínky pravidelně kontrolovat.

Převod

The Fitness Diary je oprávněn jeho práva a/nebo povinnosti předat nebo převést pod těmito podmínkami bez jakékoliv notifikace. Avšak vy nejste oprávněn předávat nebo přenášet jakékoliv vaše práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

Celkový souhlas

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi Fitness Diary a vámi v souvislosti s touto webovou stránkou a nahrazují všechny předchozí smlouvy a ujednání.

Rozhodovací právo a jurisdikce

Tyto podmínky se budou řídit a interpretovat v souladu s právními předpisy České Republiky a v případě sporů budete podléhat nevýlučné jurisdikci státu a soudů sidlící v České Republice.